I d o - l i b r i

Privata librerio interretalaDokumentaro deskargebla


LA AVENTURI DIL AMAZONIA II (GRAVITO ZERO) Depos partoprenir en grava operaco militala, la navo Amazonia patrolias en fora sektoro di la Republiko. E dum ke la kruo efektigas rutinala exerco, subite Amazonia atakesas da misterioza navo olqua grave febleskas olu. Nun la navo Amazonia e sua kruo dependas de la ruzeso ed audaco di Kapitano Evangelyn Toledo, elqua luktas ne nur kontre enemiko en la spaco ma kontre la rivali di elua propra organizuro.

LA AVENTURI DIL AMAZONIA I (UNESMA KONTAKTO) Lektinda verko pri ciencala fiktivo da José Cossío. Lektez olu por savar quo eventas en la fora spaco inter steli e planeti. Kad existas exter-terana vivanti en altra planeti?.

CITAJI Lektinda kompiluro de nombroza citaji da eminenta personi. Kompilis e tradukis olun PARTAKA. Esas deskargebla la A4-foliaro ma anke la A5-libro.

NARKOTANTI Fiktivajo detektivala da Eduardo A. Rodi vere lektinda. Ecelanta verko, juez olu!
Rezumo: La ocido di muliero en sua apartamento gardita da testi, astonas la polico kande omna motivi posibla por la ocido akuzas homi perfekte alibiizita, dum ke por ti qui povus kriminir trovesas nula motivo justifikanta la ocido. Ma en ca verko, ta ocido esas apene pretexto por montrar...


EPIGRAMI Lektinda ed askoltebla epigramaro. Por askoltar singla epigramo suficas musokliktar adsur olu. Ta libro enretigesis danke originala edituro donacita da Guenter Anton a la Ido-Societo Hispana.

IDIOMA MUNDIAL IDO Buletino di la "Sociedad Idista Española" da F. Ballester; Barcelona, Hispania, 1956. Ta libro enretigesis danke originala edituro donacita da Guenter Anton a la Ido-Societo Hispana. Enretigo permisita da Guenter Anton.


LA SUCEDANTO Romano pri inquesto policala di brutala ocido. La autoro, Eduardo A. Rodi, permisas la enretigo di ta lektinda verko.


SKANDALO EN ROSERINGEN Skandaloza romaneto da G.T.Romanin. Enretigo permisita da Jean Martignon.

KOMPLETA GRAMATIKO DETALOZA DI LA LINGUO INTERNACIONA IDO da L. de Beaufront.

KURSO DI LA LINGUO INTERNACIONA IDO Ecelanta Ido-kurso en la Hispana, dil ISH. Autoro: Jose M Lopez.

GRAMATICA DEL IDIOMA MUNDIAL IDO Ido-gramatiko en la Hispana da J. L. Nadal.

IDO PROVERBARO Enretigita libreto danke la kunlaboro da Jean Martignon.

LETRO DI LA ANCIENA HISPANA IDO SOCIETO Sendita dum la milito en Hispania, ye marto 1937, por la Hispana Idisti. Alfred Neussner sendis afable ca letro al arkivo dil Ido-Societo Hispana.

LOUIS COUTURAT, 1868 - 1914 da L. de Beaufront. Enretigita libreto danke la kunlaboro da Jean Martignon.

LA SUNO DI TIAHUANAKO da G. T. Romanin. Enretigita libreto danke Jean Martignon.

SELEKTITA TEXTI EK "LEKTOLIBRO POR LABORISTI" da plura autori. Enretigita libreto danke la kunlaboro da Vlado Yakovenko.

LA NIMFO da Elin-Pelin (Dimitr Ivanoff). Enretigita libreto danke la kunlaboro da Vlado Yakovenko.

LA NOVA VESTI DIL IMPERIESTRO da Hans Christian Andersen. Enretigita libreto danke la kunlaboro da Vlado Yakovenko.

LA FURTITA SIGARETUYO da Bret Harte. Enretigita libreto danke la kunlaboro da Jean Martignon.

LA LIBRO PRI ESTHER da A. Kofman. Enretigita libreto danke la kunlaboro da Vlado Yakovenko.

LA JURNALO DIL FORMIKI Artiklo ek "Mikra Buletino", da H. MacFrane. Aprilo 1931.

ARABA RAKONTI Tradukita ad Ido da Dro. Samia Al Azharia Jahn.

ESTHER Teatrala tragedio da J. Racine, tradukita aden Ido da Kanoniko J. Guignon. 1927. Enretigita libro danke la kunlaboro da Jean Martignon.

LA GLACIALA KOSMOGONIO da H. Horbiger. Enretigita libreto danke la kunlaboro da Jean Martignon.

1