P u b l i k a j i

Gratuita edituri en la linguo internaciona Ido

Internet-pagino di la Ido-Societo Hispana     -    Hodie esas

I d a l a j i

Bonveno a Publikaji!

AVERTO: YAHOO! efacos omna retpagini che GEOCITIES ye la 26ma di oktobro 2009, do anke ta quan vu nun lektas.

SALUTO! Vu esas en Publikaji, ret-pagino di Editerio Krayono (di la Ido - Societo Hispana). La precipua skopo di Publikaji esas publikigar edituri da la Ido-Societo Hispana, ma anke da altra kunlaboranti internaciona, en la linguo internaciona Ido.

En 1907 Ido adoptesis oficale kom Linguo Internaciona. Ido esas linguo neutra, reguloza, facile lernebla e komprenebla, pluse olu esas eufonioza. Ido posibligas la interkompreno transfrontiera, e lo justifikas olua uzado.

Quo esas en Publikaji?

- IDALAJI:

Adavane! esas la oficala revuo di la Ido-Societo Hispana qua publikigas nova numero singla duesma monato. De Radio-Idia Internaciona esas deskargebla podkasti, kansoni ed altra sono-dokumenti; askoltez vivanta Ido! Novajeti esas ret-pagino kontenanta artikli redaktita da la lekteri ipsa, e pluse irgu darfas publikigar komenti od opinioni pri la artikli publikigita. En Ido-librerio esas plura dokumenti e libri enretigita deskargebla gratuite, anke nova tradukuri (La princeto, Pinochio, e c.) e moderna verki originala (La suno di Tiahuanako, La sucedanto, e c.). Kuriero Internaciona esas papera revuo redaktita da Jean Martignon olqua publikigesas ye singla trimestro.

- LERNEYO:

Ka vu volas lernar la linguo internaciona Ido? En ta fako esas Ido-kursi, gramatiko e vortari; adavane!

- INTERRETO:

Se vu ja savas Ido lore vizitez la ret-pagini en Ido e la Ido-forumi e uzez la linguo internaciona por faciligar la interkompreno transfrontiera. Ka vu ankore ne savas bone Ido? Existas plura landala forumi di qua lingui oficala esas Ido ma kompreneble anke la linguo di ta landi, lo faciligas la Ido-lernado da la komencanti.IRGALOKE UZEZ E JUEZ IDO, LA LINGUO INTERNACIONA,

LA LINGUO UTILA POR OMNI.

Adavane!

Radio-Idia Internaciona

Novajeti

Ido-Librerio

Kuriero Internaciona

Mixaji

L e r n e y o

Ido-kurso interretala

Ido-kurso imprimebla

Kompleta Gramatiko Detaloza

Vortaro Hispana-Ido

Vortaro Ido-Hispana

Plusa vortari

Ido-Italia

I n t e r r e t o

Ido-Societo Hispana

Ido-forumi

Ret-pagini pri Ido

Quo esas Ido?

Quale naskis la linguo Ido?

Wikipedio en Ido

E - p o s t o

Ido-Societo Hispana

Publikaji

L i g i l i

Licenco Creative Commons

OpenOffice.org

Yahoo! Hispania1