Rahvusvaheline keel ido

– Üldkirjeldus -

Tore oleks teiste maade inimestega rääkida ja kirjavahetust pidada samamoodi kui omal maal, kuid keelebarjäär teeb selle sageli keeruliseks kui mitte koguni võimatuks.

Õppige inglise keelt! – pakuvad paljud lahenduseks. Tõepoolest on inglise keel levinuim keel maailmas, kuid on vaja palju aega ja ka omajagu annet, et seda hästi omandada, ja pealegi ei räägita inglise keelt sugugi igas maailma paigas.

Et inglise keel on teatud riikide keel, siis ei ole see ka neutraalne. Ingliskeelsetele inimestele võib „Õppige inglise keelt“ paista hea lahendusena, kuid näiteks prantslased näevad asja hoopis teisiti.

Seepärast kasutab ÜRO viit ametlikku keelt ja UNESCO kaheksat. Euroopa Liidu ametlikke keeli on umbes sama palju ja see tähendab suuri rahalisi kulutusi tõlkele. Kuigi Euroopa Liidus domineerivad inglise ja prantsuse keel, nõuavad sakslased, et ka saksa keelt rohkem kasutataks.

Üheainsa keele kasutamine annaks vastavale riigile või riikidele tohutu poliitilise ja kultuurilise eelise. Seetõttu on selline lahendus teiste riikide seisukohast sageli vastuvõtmatu.

Lahenduseks on kasutada neutraalset tehislikult loodud keelt nagu ido. Niisugune keel ei saa asendada loomulikke keeli, kuid seda oleks võimalik kasutada sillana inimeste vahel, kes muidu ei saaks omavahel suhelda. See oleks kõigi ühine teine keel, mis võimaldaks meil suhelda neutraalsel alal, kus kummalgi poolel ei ole teise ees olulisi eeliseid.

Niisugune keel ei tohiks olla liiga tehislik. Sõnavara peaks tuginema olemasolevatel keeltel, millel tihti on erinevale ortograafiale ja hääldusele vaatamata ju palju ühist. Grammatika peaks olema võimalikult lihtne, ilma eranditeta, millega peab maadlema rahvuskeelte õppija.

Sellest ideest said inspiratsiooni ka isa Schleyer, volapüki looja, ja esperanto väljamõtleja dr L. Zamenhof, kelle keel on tehiskeeltest kõige tuntum sellest ajast peale, kui see umbes sada aastat tagasi loodi. Pärast mitmeaastast praktikas katsetamist pakuti välja mitmeid parandusi.

Näiteks Zamenhofil ühildub esperanto keeles omadussõna tingimata arvus ja käändes nimisõnaga, mille täiend ta on, nii et igal omadussõnal on neli võimalikku lõppu. Tegelikult ei ole vaja asja nii keeruliseks teha, nagu võime näha inglise või ungari keele näitest ja nagu ka Zamenhof ise hiljem möönis, kuid mitmesuguste asjaolude tõttu ei ole esperanto reegleid siiski muudetud.

Sedalaadi parandusi tehes arendas rühm lingviste ja muid teadlasi välja ido keele. Komiteesse kuulusid Taani keeleteadlane professor Otto Jespersen ja Prantsuse matemaatik ning filosoof professor Louis Couturat. Nad võtsid esperanto keelest ja teisest tehiskeelest – Idiom Neutralist – parima ja töötasid välja keele, mille kohta võib sama hästi kui kindlalt väita, et see on maailma lihtsaim ja samal ajal täpseim keel.

Näiteks võib tuua veel ühe loogilise ja otstarbeka paranduse, millele juhtis tähelepanu juba Zamenhof ise. Esperanto keeles on inimesi või loomi tähistavad sõnad (nt „näitleja“ või „lõvi“) meessoost ja naissoo vorm moodustatakse järelliite abil. Hiljem leidis Zamenhof – kuigi ei viinud parandust kahjuks sisse –, et need sõnad peaksid olema neutraalsed ja nii mees- kui naissoovormi peaks tuletama vastavate liidete abil

Ido keeles, nii nagu soome keeleski, on olemas väga otstarbekas asesõna „tema“, mis tähistab nii mees- kui naissoost isikut ja mida saab kasutada juhtudel, kui soo täpsustamine ei ole oluline. On neid, kes sooviksid sellist asesõna ka nt hispaania keelde, et ei peaks iga kord kasutama mees- või naissoovormi.

Erinevalt esperanto keelest viidi ido keeles niisiis sellised parandused sisse ja seepärast kuulub idole peaagu kõigi poolehoid, kes nende kahe rahvusvahelise abikeele miinuseid ja plusse on vaaginud, kuigi üldiselt on neil keeltel palju ühist, olles muuhulgas mõlemad inspireeritud Schleyeri ja eriti Zamenhofi ideedest.

Esperanto liikumist tuleb kiita suure töö eest, mille see on oma tulise entusiasmiga ära teinud neutraalse rahvusvahelise keele idee propageerimisel. Kuid kui ka igaüks on esperantost kuulnud ja see on suhteliselt lihtne keel, on selle rõhumärgid ja mõnes osas ebavajalik keerukus eemale peletanud paljusid, keda asja idee iseenesest köidab. Kuid selles ongi ido eelis.

Kes on idoga katset teinud, teavad, kui hea tunne on keskenduda sellele, mida tahad öelda, ilma et peaksid samal ajal mõtlema, kuidas seda peab ütlema.

Niipalju teooriast. Kuid kuidas töötab ido praktikas? Mitmes riigis on toimunud arvukaid rahvusvahelisi ido kõnelejate kohtumisi ja need on tõestanud, et asi töötab tõepoolest ka praktikas.

On ilmunud arvukalt väljaandeid ido keeles ja ido keele kohta, seal hulgas sõnaraamatuid ja grammatikaid eri keelte rääkijatele rootsi keelest jaapani keeleni. Ido keeles on kirjutatud isegi üllatavalt palju luulet, muuhulgas suurepärane koomilis-heroiline värsslugu „La Serchado“, mille autor on Andreas Juste. Ido on terve väike maailm, kus jätkub avastamisrõõmu igaühele, kes aga nõustub ette võtma väikest vaeva, mis selle silmapaistva keele mõistmiseks vajalik.

Ido keel on ühest küljest muidugi hobi, kuid see aitab ka maailmas paremat teineteisemõistmist leida.

Lisateave:

Ido keeles on olemas arvukalt raamatuid, millega võib tutvuda või mida võib osta ido raamatupoodides:

Raamatupood Tialisto
Ido Book Service
Germana Ido Societo raamatupood

Samuti on olemas on-line raamatukogu:

Publikaji

Vabatahtlik ido-liikumine on rahvusvaheline. Lisaks riigisisestele ühingutele on loodud ka rahvusvaheline organisatsioon, Rahvusvahelise Ido Keele Liit, mis annab välja ajakirja «Progreso». Kui soovid tutvuda ido keele kõnelejatega, võid kirjutada nendele esindajatele:

Reprezenteri di la linguo Ido

Ido lühitutvustus

Ret-pagini pri Ido

http://ido.li

www.geocities.com/idojc/yindex.html

www.ido-france.org

www.idolinguo.de

www.publikaji.tk

www.vortari.tk

http://es.geocities.com/kanaria1973/idochinia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/limbaido.html

http://www.europa.idolinguo.com/Rumania/

www.ezik-ido.tk

http://es.geocities.com/kanaria1973/descricaogeral.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/descrizionegenerale.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/sprogido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idonederlanda.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/rusia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/ido_v_skratke.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoestonia.html

http://www.europa.idolinguo.com/Finlando/

http://es.geocities.com/kanaria1973/idofinlando.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoukraina.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoenlagreka.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/magyar.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/lingwaido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/hebrea.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/indoneziana.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/lituania_ido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/malta.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idokroata.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoislandia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/gramatikken.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idonorvega.html

http://ido.narod.ru

http://es.geocities.com/kanaria1973/JezykmiedzynarodowyIdo.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoslovenia.html

http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/5864/

http://idokorea.wikicities.com/wiki/%EB%8C%80%EB%AC%B8

http://es.geocities.com/kanaria1973/llenguaido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/galicia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/ocitana.html

1