Limba internaţională Ido

– descriere generală -

Ar fi foarte util dacă am fi putut vorbi cu oamenii din alte ţări sau coresponda cu aceştia la fel cum o facem cu oamenii din propria noastră ţară. Foarte des însă, bariera lingvistică îngreunează acest lucru făcându-l chiar imposibil.

Mulţi oameni văd soluţia acestei probleme în învăţarea limbii engleze. În mod cert engleza este cea mai răspândită limbă în lume. Cu toate acestea, învăţarea limbii engleze necesită mult timp şi presupune o anumită înclinaţie. În plus, limba engleză este departe de a fi vorbită în toată lumea.

Mai mult, fiind limba oficială a anumitor ţări, engleza nu este o limbă neutră. Acceptarea limbii engleze ca limbă universală ar reprezenta o soluţie atractivă pentru vorbitorii nativi ai acestei limbi, însă pentru francezi,de exemplu, altfel ar sta lucrurile.

De aceea Organizaţia Naţiunilor Unite are cinci limbi oficiale iar UNESCO opt. Uniunea Europeană are un număr similar de limbi oficiale şi cheltuie foarte mulţi bani pentru traduceri şi interpretări. Chiar dacă engleza şi franceza sunt limbile vorbite cu preponderentă în Uniunea Europeană, germanii cer acum ca limba germană să fie utilizată mai mult.

Folosirea unei singure limbi naţionale ar aduce avantaje enorme în plan politic şi cultural ţării, sau ţărilor, pentru care limba in cauză ar fi propria limbă. În consecinţă, această soluţie este adesea considerată inacceptabilă pentru unii, chiar daca Uniunea Poştală Universală foloseşte încă franceza ca limbă oficială.

Soluţia la această problemă este folosirea unei limbi inventate, universale şi neutre cum ar fi Esperanto sau Ido. Un asemenea limbaj nu ar înlocui limbile naturale (aceasta ar însemna vandalism) ci ar fi folosit ca punte de legătură între oameni care altfel nu ar fi putut comunica. Aceasta ar fi o soluţie de compromis care prezintă puţine avantaje (poate chiar nici unul) pentru diferitele grupuri implicate.

Limba aleasă nu ar trebui să facă exces de termeni artificiali. Vocabularul ar trebui să fie bazat pe limbile existente ( câteva dintre cele care au multe cuvinte în comun, în ciuda ortografiei şi pronunţiei diferite).Gramatica ar trebui să fie cât de simplă posibil, fără toate aceste excepţii idiomuri care îl suprasolicită pe cel care studiază limbile naţionale existente.

Aceasta idee a inspirat printre alţii şi pe părintele Schleyer, inventatorul limbii Volapuk y pe Dr.-ul L. Zamenhof, inventatorul limbii artificiale. Esperanto, aceea care, la mai bine de un secol de când a fost creată, a ajuns să fie cea mai cunoscută limbă de acest gen. După mai mulţi ani de utilizare practică, diferite ameliorări au fost sugerate şi în acest caz.

Ca exemplu, Zamenhof a făcut ca adjectivele în Esperanto să coincidă inevitabil la număr şi caz cu substantivele care acestea califică, în aşa fel încât un adjectiv are patru posibile terminaţii. De fapt, nu este nevoie de o asemenea complicaţie, aşa cum demonstrează limba engleză şi ungara, şi cum însuşi Zamenhof a recunoscut ulterior. Totuşi, din diferite motive nici o schimbare nu a fost efectuată în regulile limbajului Esperanto.

Pornind de la ameliorări ca aceasta, un grup de oameni de ştiinţă şi lingvişti a creat limbajul Ido. Comitetul respectiv a fost format de ligvistul danez, Profesorul Otto Jespersen şi de matematicianul şi filozoful francez, profesorul Loues Coutrat. Aceştia au luat ce are mai bun Esperanto şi o altă invenţie, Idiom Neutral, creând o limbă care este cu mare siguranţă cea mai uşoară din lume şi în acelaşi timp cea mai precisă.

Altă ameliorare a fost una pe care însăşi Zamenhof o observase ca fiind foarte logică şi convenabilă. În limba Esperanto cuvintele folosite pentru oameni sau animale ( cuvinte ca “actor” sau “leu”) aveau tendinţa de a se referi la forma masculină, forma feminină fiind derivată prin intermediul unui sufix. Alternativa preferată de Zamenhof ulterior, pe care din păcate nu a implementat-o, era aceea de a face aceste cuvinte neutrale şi de a deriva atât masculul cât şi femela prin sufixele potrivite.

Limba Ido are de asemenea un pronume util, ca şi finlandeza, care înseamnă atât el cât şi ea şi poate fi folosit drept urmare când nu este necesar să fim foarte specifici. În opinia unora, ar fi fost de dorit să existe un asemenea pronume şi în limba română.

În limbajul Ido, de aceea, însă nu în Esperanto, acestea şi alte ameliorări au fost adoptate, iar rezultatul este preferat aproape de toţi aceia care au studiat în aceiasi măsură aceste două limbi internaţionale semi-artificiale sau dialecte care în rest au destul de mult în comun – chiar inspiraţia lui Schleyer şi mai ales a lui Zamenhof.

Este de apreciat mişcarea Esperanto care prin indubitabila sa fervoare a contribuit mult pentru a face bine cunoscută ideea unei limbi neutre internaţionale. Totuşi, în ciuda faptului că multă lume a auzit vorbindu-se despre Esperanto, o limbă relativ uşoară, literele sale accentuate (ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ) şi complicaţiile gratuite a respins multe persoane care se simţeau atrase de ideea pe care o reprezintă. Ido funcţionează acolo unde Esperanto a eşuat.

Aceia care au încercat limba Ido ştiu ce bine este să te poţi concentra asupra lucrului pe care vrei sa-l spui fără a fi nevoie să te gândeşti în acelaşi timp la “cum” trebuie spus.

Atât despre teorie cum funcţionează însă în practică? Reuniuni internaţionale de vorbitori ai limbii Ido au avut loc în multe ţări şi au demonstrat că această idee poate fi pusă în practică cu adevărat.

Există multe publicaţii în limba sau despre limbajul Ido, chiar manuale şi dicţionare pentru vorbitori a diverselor limbi, de la suedeză la japoneză. Există chiar o mulţime de poezii în limba Ido, chiar şi o fantastică poveste comico-eroică în versuri ( La Serchado de Andreas Juste). Un mic cosmos aşteaptă să fie descoperit de fiecare care face micul efort necesar pentru a-şi însuşi şi a întelege acest limbaj deosebit.

Folosirea acestui limbaj poate fi considerată desigur atât un “hobby” cât şi un mod de a contribui la o mai bună înţelegere între oameni.

Informaţii suplimentare:

Informaţii suplimentare despre sau în propriul limbaj Ido sunt disponibile în “Ido-librerii”:

Librería Tialisto
Ido Book Service
Librería de la Germana Ido Societo

Publikaji

Ido-literaturo

Mişcarea voluntară în favoarea acestui limbaj este bineînţeles internaţională iar carţile în Ido sunt disponibile în diverse limbi naţionale. În plus, în afara societăţilor naţionale există şi o organizaţie internaţională, Uniunea pentru Limba Internaţională (Ido). Această organizaţie publică un magazin întitulat “Progreso” . Pentru a intra în contact cu utlilizatori ai Ido, vă rugăm să vă adresaţi următorilor reprezentanţi.

Reprezenteri di la linguo Ido

Traducere si adaptare

Marius Dogeanu

Andrei Munteanu

Dankego a Marius ed Andrei qua tradukis a la Rumana linguo ica texto.

Ido-Rumania

Ret-pagini pri Ido

http://ido.li

www.geocities.com/idojc/yindex.html

www.ido-france.org

www.idolinguo.de

www.publikaji.tk

www.vortari.tk

http://es.geocities.com/kanaria1973/idochinia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/limbaido.html

http://www.europa.idolinguo.com/Rumania/

www.ezik-ido.tk

http://es.geocities.com/kanaria1973/descricaogeral.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/descrizionegenerale.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/sprogido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idonederlanda.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/rusia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/ido_v_skratke.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoestonia.html

http://www.europa.idolinguo.com/Finlando/

http://es.geocities.com/kanaria1973/idofinlando.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoukraina.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoenlagreka.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/magyar.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/lingwaido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/hebrea.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/indoneziana.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/lituania_ido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/malta.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idokroata.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoislandia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/gramatikken.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idonorvega.html

http://ido.narod.ru

http://es.geocities.com/kanaria1973/JezykmiedzynarodowyIdo.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoslovenia.html

http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/5864/

http://idokorea.wikicities.com/wiki/%EB%8C%80%EB%AC%B8

http://es.geocities.com/kanaria1973/llenguaido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/galicia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/ocitana.html

1