Internacionalni jezik Ido

– opis -

Bilo bi jako lijepo, kad bismo mogli razgovarati ili dopisivati se bez problema, s osobama iz drugih zemalja, kao što to obično radimo s osobama iz naše zemlje. Ipak, ponekad "jezične barijere" nam to otežavaju ili nas pak u tomu spriječavaju.

Odgovor na ovo pitanje puno ljudi pronalazi "učenjem engleskog jezika". Zasigurno, engleski je jezik najpoznatiji na svijetu, ali zahtjeva i prilično dosta učenja te vježbe da bi ga se odlično savladalo.

Valja napomenuti da je engleski jezik nacionalni jezik u mnogim državama te da stoga nije neutralan jezik. Za osobe koje pričaju engleski, "naučiti ga" ne predstavlja nikakav problem, ali npr. za Francuza ili Španjolca stvar je drugačija.

Zbog toga, ONU se koristi s pet oficijalnih jezika, a UNESCO ih upotrebljava osam. Europska Unija ih ima otprilike isti broj, s time da ima velike troškove što se tiče prijevoda i tumačenja. Iako engleski i francuski jezik dominiraju u EU, Njemačka zahtjeva da se i njihovom jeziku prida veća pozornost.

Koristiti se jednim nacionalnim jezikom, bila bi velika prednost za državu u kojoj se taj jezik govori, ali za ostale bi zemlje to bilo neprihvatljivo.

Odgovor na ovu situaciju je koristiti se neutralnim izmišljenjim jezikom, kao što je Ido. Ovaj jezik ne bi zauzeo mjesto drugim jezicima, već bi ga se koristilo kao most koji bi spajao ljude te bi bio "drugi" jezik kojega bi svi poznavali. Predstavljao bi male ili nikakve prednosti za određenu grupu ljudi.

Odabrani jezik ne bi bio sasvim "izmišljen". Riječnik bi imao baze na već postojećim jezicima (nekoliko jezika ima i mnogo zajedničkih riječi iako se razlikuju u pismu ili izgovoru). Gramatika bi trebala biti što jednostavnija, bez iznimaka, kao što većinom biva u učenju jednog nacionalnog jezika.

Ova je ideja inspirirala O. Schleyera, koji je izmislio Volapuk, te Dr. L.Zamenhofa, koji je izmislio Esperanto: jezik koji je još uvijek poznatiji od ida. Koristeći se esperantom već više od stoljeća, predloženo je poboljšati ga u nekim pogledima.

Na primjer, Zamenhof je u esperantu odlučio da svaki pridjev i sufiks koji stoje uz imenicu, moraju imati isti nastavak; tako da svaki pridjev ima četiri moguća nastavka. Ipak, nema smisla komplicirati stvari, kao što pokazuju engleski ili mađarski jezik, te je to Zamenhof kasnije i priznao. Usprkos tome, nije došlo do nikakvih promjena u esperantu.

Na ovakvim bazama, grupa raznih znanstvenika i lingvista razvila je Ido. U ovoj udruzi, našao se i danski lingvist prof. Otto Jespersen te matematičar i filozof prof. Louis Couturat. Oni su uzeli najbolje iz esperanta te Idiom Neutreala, te tako razvili jedan jezik koji je zasigurno najjednostavniji i najprecizniji.

Zamenhof je prIdonio s nekoliko zanimljivih i korisnih prijedloga. U esperantu se riječi za ljude ili životinje (npr. "glumac" ili "lav") odnose na muški rod. Zamenhof je predložio da sve riječi budu srednjeg (tj. neutralnog) roda, te da se daljnji rod određuje raznim sufiksima. Nažalost, ovaj prijedlog nije prihvaćen.

Ido ima i osobnu zamjenicu, koja oznaćava on/ona i koja se može koristiti kada nije potrebno specificirati određeni rod.

U idu, a ne u esperantu, ovi i mnogi drugi prijedlozi su prihvaćeni, što je uvelike olakšalo savladavanje ovog jezika.

Nažalost, iako se o esperantu mnogo čuje i cijeli svijet zna za njega, zbog raznih naglasaka i kompliciranijih pravila, mnogi koji su imali želju naučiti ga, odustali su.

Osobe koje su "probale" Ido, znaju kako je dobro moći koncentrirati se na ono što se želi reći, bez potrebe razmišljati o tome kako to reći.

Toliko o teoriji. Kakav je Ido u praksi? U mnogim državama održali su se razni internacionalni seminari u kojima su osobe koje govore Ido potvrdile i njegov pozitivan rezultat u praksi.

Ima mnogo materijala pisanih na idu ili studija koji ga analiziraju, uključujući rječnike i gramatike za govornike iz raznih područj: od švedskog do japanskog jezika. Ima i puno pjesama te priča pisanih na idu. Postoji jedan mali svijet koji čeka da ga se otkrije - poseban za svakoga koji zaželi naučiti ovaj poseban jezik.

Koristiti se jezikom može biti čak i hobby, kao i način putem kojeg se prIdonosi boljem sporazumijevanju u svijetu.

Više informacija:

Ido knjige moguće je pribaviti i u ovim knjižarama:

Librerio Tialisto
Ido Book Service
Librerio di la Germana Ido Societo

Postoji i online knjižara:

Publikaji

Volonterski smjer, koji se bavi promicanjem Ido jezika je internacionalan. Postoje razne nacionalne udruge i jedna međunarodna, Internacionalna Udruga Internacionalnog Ido jezika, koja i objavljuje magazin «Progreso». Možete kontaktirati i osobe koje pričaju Ido jezik, pisajući na jednu ovih adresa:

Reprezenteri di la linguo Ido

Tradukita danke: Inka Marinic

Ret-pagini pri Ido

http://ido.li

www.geocities.com/idojc/yindex.html

www.ido-france.org

www.idolinguo.de

www.publikaji.tk

www.vortari.tk

http://es.geocities.com/kanaria1973/idochinia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/limbaido.html

http://www.europa.idolinguo.com/Rumania/

www.ezik-ido.tk

http://es.geocities.com/kanaria1973/descricaogeral.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/descrizionegenerale.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/sprogido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idonederlanda.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/rusia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/ido_v_skratke.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoestonia.html

http://www.europa.idolinguo.com/Finlando/

http://es.geocities.com/kanaria1973/idofinlando.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoukraina.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoenlagreka.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/magyar.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/lingwaido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/hebrea.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/indoneziana.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/lituania_ido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/malta.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idokroata.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoislandia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/gramatikken.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idonorvega.html

http://ido.narod.ru

http://es.geocities.com/kanaria1973/JezykmiedzynarodowyIdo.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/idoslovenia.html

http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/5864/

http://idokorea.wikicities.com/wiki/%EB%8C%80%EB%AC%B8

http://es.geocities.com/kanaria1973/llenguaido.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/galicia.html

http://es.geocities.com/kanaria1973/ocitana.html

1